Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2013

darknight560

Mówiąc, że Ci na czymś zależy, dajesz ludziom pistolet który zostaje potem przystawiony do Twojej skroni

— Jarek Kefir
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacountingme countingme
darknight560
Mam do Ciebie pytanie. Bardzo krótkie. Ale jest jeden haczyk - masz dokładnie sekundę by na nie odpowiedzieć. Nie więcej. Jedna sekunda na odpowiedź. Jeżeli nie zdążysz to możesz w ogóle darować sobie odpowiadanie.
Przygotuj się...
Jesteś gotowy?
A oto pytanie:
— Jesteś szczęśliwy?
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaCuukierek Cuukierek
darknight560
4737 075f
Reposted fromblackcandy blackcandy viaKiro Kiro
darknight560
darknight560
5776 c7e2
darknight560
9839 021a
darknight560
5740 5de7
Reposted fromrisky risky viabananowyczipsxD bananowyczipsxD
darknight560
3440 626e
Reposted fromnoja noja viabananowyczipsxD bananowyczipsxD
3875 701d

squeezy:

need to do this.

Fashion | via Facebook
darknight560
Pewne miłości mogą być... większe niż inne albo bardziej skomplikowane, albo... trudniejsze do odpuszczenia. Nie są nam jednak przeznaczone. Obiektu miłości się nie wybiera. Ale można wybrać, jak się kocha. Pewne osoby można kochać tylko, gdy się z nimi nie jest.
— Blair Waldorf
Reposted fromplotkara plotkara viaCuukierek Cuukierek
darknight560
4554 20f1 500
darknight560

Ten co ma najmniej, da ci najwięcej.  

darknight560
darknight560
To najstarsza historia świata.
Pewnego dnia masz siedemnaście lat, planujesz swoje “kiedyś”. A potem tak cicho, że nawet nie zauważasz, „kiedyś” staje się „dzisiaj”. A potem „kiedyś” staje się „wczoraj”.
I to jest twoje życie.
— Nathan Scott, One Tree Hill
darknight560
darknight560
7937 2702
darknight560
4870 e839 500
miary
Reposted fromwombinka wombinka vialove-in-vain love-in-vain
darknight560
3599 4157
darknight560
4399 5dbc
Reposted fromvickybn17 vickybn17 vialove-in-vain love-in-vain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl