Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2013

4515 6eb6 500
Reposted fromtayfun tayfun viadaises daises
darknight560
6271 332d
Reposted fromreally really viadaises daises
darknight560
3253 75d4
Reposted fromnieuczesanemysli nieuczesanemysli viaKiro Kiro
darknight560
5227 0667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadaises daises
darknight560
5434 a2dd 500
darknight560
8905 d981
Reposted fromkkas kkas vialupinedream lupinedream
darknight560
Ludzie dziwnie się zachowują, gdy są oceniani, a nie kochani.
— Californication
Reposted fromyourtitle yourtitle vialupinedream lupinedream
darknight560
2191 efc8 500
Reposted fromaddicted12 addicted12 vialupinedream lupinedream
darknight560

Reposted fromcaraseen caraseen vialupinedream lupinedream

November 13 2013

darknight560

Są dwa typy ludzi na tym świecie
Jedni się bawią, a drudzy to obserwują.

darknight560
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— "Wielki Gatsby"
Reposted frompeluda peluda viaCuukierek Cuukierek
darknight560
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaCuukierek Cuukierek
👌
Reposted fromweheartit weheartit viacountingme countingme
darknight560
lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną
— Pezet
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viacountingme countingme
1160 192d 500
Reposted frompulli pulli viaCuukierek Cuukierek
darknight560
Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaCuukierek Cuukierek
darknight560
Przychodzi ten moment w życiu kiedy chcesz przeglądnąć całą swoją zupę do początku.
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viaCuukierek Cuukierek
darknight560
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viabananowyczipsxD bananowyczipsxD
darknight560
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viadaises daises
darknight560
9335 c379
Reposted frommoniamagda moniamagda viadaises daises
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl